verslag van zaterdag 12 Augustus 2017

Dit was de maand van onze Jaarlijkse bbq.
Helaas ging deze dit jaar niet door, vanwege
het feit dat er heel veel leden niet konden,
i.v.m. hun vakantie.
Toch was het wel lekker druk op onze clubdag.
We mochten ook weer een nieuw lid begroeten :
Frits Hilderink uit Hengelooooooo.
Welkom Frits namens alle M.V.M.-ers :-)

Richard was zo vriendelijk om een spel te
regelen voor de spel competitie, daar was
ergens iets mis gegaan ;(
Het werd uiteindelijk Fruit Panic.
Je moet de trampolines aan de zijkanten gebruiken
om hogerop te komen en zodoende meer fruit te
kunnen pakken.
Dat ging de meesten wel goed af. Kasper deed
het hartstikke goed met 50.990 punten werd
hij eerste :-) Hij werd daarvoor beloond met
iets lekkers.

Richard werd tweedes met 15.240 punten.
Derdes werd Abi met 14.680 punten.
Nr. 4 : Raymond v/d M 14.550
Nr. 5 : Marco 14.270
Nr. 6 : Frits 7490
Nr. 7 : Emil 1480
Nr. 8 : Marinus 1030
Nr. 9 : Hans Tillema 1025
Nr.10 : Hans Oranje 380

Marinus won deze keer een paar leuke spel diskettes.
Tot zover dit verslag.
Vanaf deze kant de groeten en tot de volgende keer
Gré